Dubrava

Najmlađa smo škola u gradu i u čitavoj Timočkoj krajini, a svoje prosvetne dane temeljimo na najstarije otvorenim školama u regionu. Spoj prosvetnog iskustva i entuzijazma i mladosti.

Minicevo

Osnovna škola u Minićevu počela je da radi 1843.godine, a u Balta Berilovcu 1882.godine. Intezivni razvoj svih delatnosti, pa i na području naše opštine počinje posle 1883.godine, odnosno po oslobođenju od turske vlasti.

Kalna

Osnovna škola u Kalni počela je sa radom 1887.godine, u adaptiranoj „Turskoj kuli“, na placu gde su i sada školske zgrade. Prva školska zgrada izgrađena je 1924.godine, a kasnije više puta dograđivana za potrebe povećanog broja učenika.

Zuniče

1909. počela je sa radom i škola u Gornjem Zuniču, a školske 1912/1913. godine i škola u Donjem Zuniču. To je bilo vreme kada je i puno dece živelo na selu.

O nama

Osnovna škola „Dubrava“, najmlađa škola u Knjaževcu, a i u čitavoj Timočkoj krajini, danas slavi 27 godina svog postojanja i rada. Počela je sa radom 1. septembra 1993. godine. Zgrada matične škole se nalazi u prigradskom naselju Dubrava, po kojem je i nazvana, i u kojem je jedina ustanova obrazovno-vaspitnog karaktera od šireg kulturnog značaja. Pod njenim okriljem su danas kao izdvojena odeljenja, a nekadašnje samostalne osmorazredne škole „Vladimir Živković – Vitko“ u Minićevu i „Vlastimir Nikolić –Mirko Mali“ u Kalni, osnovane još u 19. veku (1843. godine osnovana je škola u Minićevu, a 1887. godine škola u Kalni). Pored njih tu su i izdvojena odeljenja u Donjem Zuniču i Gornjem Zuniču. Ove školske 2019/2020.godine upisali smo 404 učenika, raspoređenih u 28 odeljenja. Postepeno i temeljno izgradili smo ugled jedne ozbiljne vaspitno-obrazovne ustanove. Radom nastavnika i uspesima naših učenika stekli smo poverenje roditelja i maksimalno se trudimo da ga održimo svih ovih godina postojanja škole. Osnovna škola „Dubrava“ je iznedrila mnoge uspešne, stručne, dobre i poštene ljude kojima se ponosi. Ceo kolektiv, na čelu sa direktorom škole Slavimirom Ilićem, trudi se da uslovi rada iz godine u godinu budu sve bolji. Napredak je posebno vidljiv u poslednjih nekoliko godina. Idemo u korak s vremenom i zahtevima savremenog društva. Danas imamo školu u kojoj je bezbednost učenika uvek na prvom mestu, u kojoj su učionice opremljene savremenim nastavnim sredstvima, kao i tehnologijom koja omogućava izvođenje nastave na vrhunskom nivou. Dvorište škole je uređeno tako da podstiče svest o ekologiji, dok istovremeno omogućava učenicima prijatan boravak u školi ili rekreativno bavljenje sportom. Nastavnici sa svojim učenicima kreiraju zanimljive časove i zajedničkim snagama postaju sve uspešniji. Naša škola je mesto gde se družimo, stičemo znanja i nova prijateljstva. Funkcionišemo kao celina. To je mesto koje je neprestano ispunjeno smehom, šalom i dobrim prijateljima u čistom, ekološkom i prijatnom okruženju.